• Izdelava spletnih strani

  Izdelava spletnih strani

  Podjetje GeminiStil vam ponuja izdelavo in oblikovanje spletnih strani. Spletne strani in elektronske komunikacije lahko predstavljajo pomembno konkurenčno prednost za podjetje.

 • Izdelava spletnih strani z Joomlo!

  Izdelava spletnih strani z Joomlo!

  Pri izdelavi spletnih strani uporabljamo odprtokodni sistem za upravljanje z vsebinami (CMS ali Content Management System) Joomla!, zaradi česar je razvoj spletnih strani bistveno cenejši in hitrejši.

 • Optimizacija spletnih strani

  Optimizacija spletnih strani

  Optimizacija spletnih strani za spletne iskalnike. Cilj optimizacije spletne strani je doseči čim višjo pozicijo na iskalnikih (Najdi.si, Google).

 • Vzdrževanje spletnih strani

  Vzdrževanje spletnih strani

  Vzdrževanje ali nadgradnja spletne strani. Vzdrževanje spletne strani pomeni, da vse spremembe in novosti takoj objavite na spletni strani in ažurirate obstoječe podatke.

DomovPogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

I. Splošne določbe

1. člen

Storitve GeminiStil (v nadaljnjem besedilu ponudnik) so tržne storitve, ki jih ponudnik opravlja za namen javne dejavnosti, in sicer v skladu s statutom in smernicami delovanja ponudnika. Splošni pogoji urejajo opravljanje tržnih storitev. Pogoje in način opravljanja storitev določajo ustrezni zakoni in uredbe Republike Slovenije.

2. člen

Storitve ponudnika so predvsem naslednje storitve: izdelava, optimizacija in vzdrževanje spletnih strani in spletnih vizitk, spletno oglaševanje, svetovanje, ostale storitve.

3. člen

Ponudnik je svojim strankam (v nadaljnjem besedilu naročnik) dolžan priskrbeti razumljiva pravila o uporabi našega spletnega servisa.
Naročniki ponudnikovih storitev se morajo strinjati s spodaj navedenimi pogoji oziroma členi.

4. člen

Naše strani vsebujejo odprtokodni urejevalnik vsebine (CMS) Joomla. Joomlo lahko dobite tukaj >>

Vse strani vsebujejo CMS sistem, ki lastniku strani omogoča spreminjanje vsebine. Za spremenjene vsebine ne odgovarjamo.

Programi, ki jih nameščamo, so legalni in brezplačni za osebno in poslovno uporabo. Brezplačni programi so vsem na voljo na spletnih straneh avtorjev ali na uradni strani izdelka. Pri odprtokodnih programih imate tam na voljo tudi kodo programov.

Naše strani delujejo v vseh novejših verzijah brskalnikov.

Stran na kateri se nahajate za analizo obiska uporablja Google Analytics.

5. člen

Pridržujemo si pravico navajanja naših izdelkov v referencah.

Pridržujemo si pravico do spremembe cene storitve, v kolikor pri začetnem dogovoru nismo imeli vpogleda v celoten obseg storitve.

Spletna stran se smatra za končano, ko se stranka strinja z vpisom v spletne iskalnike. Takrat stranki izstavimo račun za opravljeno storitev izdelave spletne strani.

Za varnost izdelane spletne strani s strani zunanjih napadalcev ne odgovarjamo, saj ima vsak sistem svoje ranljivosti, ki jih nepridipravi lahko izkoristijo.

( Rok plačila je 10 dni po izdaji računa. Ob neplačilu storitve 'izdelava spletne strani', si pridržujemo pravico zaklepa izdelane spletne strani do plačila storitve.

Odklep spletne strani je brezplačen, če stranka dolžnosti poravna v roku 10 dni po zaklepu. Sicer si pridržujemo pravico, da stranki zaračunamo stroške odklepa spletne strani (20 EUR). )


II. Definicija pojmov

6. člen

Ponudnik, lastnik in skrbnik spletnih strani je GeminiStil.

Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki obišče spletno stran www.geministil.si in uporablja posamezne vsebine in storitve dostopne preko spletne strani. Registriran uporabnik  je vsak, ki se uspešno registrira/prijavi v omrežje www.geministil.si. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji ter drugimi navodili ponudnika.


III. Dostopnost informacij

7. člen

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu zagotovil naslednje informacije:

  1. identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
  2. kontaktne podatke, ki bodo omogočili hitro in učinkovito komunikacijo prek e-pošte, telefona,
  3. bistvene značilnosti storitev,
  4. pogoje oz. izvršitve storitve,
  5. vse cene bodo že vsebovale davke oz. znesek za končno plačilo,
  6. način plačila in dostave,
  7. časovno veljavnost ponudbe,
  8. rok v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop (rok za odstop je samo v prvi fazi izdelave če ni zapisano ali dogovorjeno drugače)


IV. Cenik, načini plačila, pogoji plačila

8. člen

(Cenik)

Objavljene cene na straneh geministil.si so v EUR. Cene naših storitev so objavljene na naših spletnih straneh in se lahko spremenijo kadarkoli in brez vnaprejšnjega opozorila. O spremembah cen bo ponudnik obveščal naročnike na spletnih straneh ali na drugi ustrezni način. Če naročnik uporablja storitve ponudnika tudi po tem, ko je bil o spremembah cenika obveščen, se predpostavlja, da z njimi soglaša.

9. člen

(Načini plačila)

Ponudnik omogoča naslednje oblike plačila:

  • Plačilo z gotovino
  • Z nakazilom na transakcijski račun ponudnika storitev
  • V določenih primerih plačilo na obroke

Pogodba oz. naročilo storitev je v elektronski obliki, prek spletnega obrazca ali e-maila, če ni določeno drugače. Ponudnik hrani vse potrebne informacije v zvezi z naročilom vsaj dokler naročnik ne poravna vseh obveznosti, oz. še naslednja 3 leta. Naročnik pa ima pravico reklamirat izdan račun v 8-ih dneh po prejetju računa.

10. člen

(Plačilni pogoji)

 1. Ponudnik mora izdelati spletno stran v vnaprej določenem roku. Ta je odvisen od paketa, ki ga kupec izbere.
 2. Od dneva plačila računa, do dne izdelave spletne strani, mora ponudnik opraviti vse obveznosti, ki spadajo v paket, ki ga je kupec kupi.
 3. Obveznosti kupca, nastale iz dodatnih ponudnikovih storitev (npr. optimizacija spletne strani), se prištejejo obveznostim iz kupljenega paketa in se fakturirajo skupaj.
 4. Pred začetkom izdelave spletne strani in pred opravkom drugih storitev ponudnik izda kupcu predračun. Podatki za plačilo bodo posredovani na kupčev kontaktni elektronski naslov. Naročene storitve bodo postorjene, ko prejmemo nakazilo oziroma potrdilo o uspešno izvedenem nakazilu. Račun se bo glasil na podatke, ki jih kupec vnese ob naročilu in bo poslan na kupčev elektronski naslov.
 5. Kupec bo svoje obveznosti poravnal v roku, označenem na predračunu in na pravilen sklic.
 6. Vsa vplačila so nepovračljiva, razen če se ponudnik odloči drugače.
 7. Če pride do napačnega zneska, ima ponudnik pravico znesek popraviti in je dolžan o tem kupca obvestiti. Kupec v celoti razume in se strinja, da mora plačati popravljeni znesek.
 8. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cen in lastnosti (specifikacije) paketov. Za naročila sprejeta pred datumom spremembe veljajo stare specifikacije in stare cene.
 9. Naročnik lahko sklene naročilo o storitvah ponudnika za določen ali nedoločen čas.
 10. Če pride do spremembe podatkov navedenih v naročniški pogodbi, je dolžan naročnik o spremembi podatkov obvestiti ponudnika najkasneje v 8 dneh po nastanku spremembe.


V. Odgovornosti, dolžnosti, naloge, pravice naročnika

11. člen

(Odgovornosti in dolžnosti naročnika)

 1. Naročnik se obveže, da bo skrbel za ažurnost kontaktnih podatkov in da bo redno spremljal primarni elektronski poštni predal, katerega je navedel ob naročilu paketa.
 2. Naročnik v celoti razume in se strinja, da vsa komunikacija med ponudnikom in kupcem poteka izključno po elektronski obliki, če se ponudnik ne odloči drugače. Za kontaktni e-poštni naslov ponudnika se smatra: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , za kontaktni e-poštni naslov kupca pa naslov vpisan v formo pri naročilu paketa.
 3. Da bi bilo delo dobro opravljeno, je naročnik dolžan v celoti poravnati vse obveznosti do ponudnika:
  • v primeru želenih informacij pred naročilom izvede povpraševanje preko obrazca za povpraševanje ali na drug primeren način, naveden na strani kontakt
  • seznaniti ponudnika s tem, kaj bo spletna stran predstavljala in kakšen bo njen namen
  • seznaniti ponudnika s tem, ali naj design strani sporoča, kakšen je namen in dejavnost podjetja, ki ga predstavlja
  • sodelovati s ponudnikom pri izbiri tipografije in barvnih kod posameznih objektov na spletni strani
  • seznaniti ponudnika s tem, ali želi na spletni strani uporabiti kakšne posebne grafične elemente
 4. Uporabljati storitve ponudnika v skladu z navodili o uporabi, ki jih objavlja ponudnik.
 5. Uporabljati storitve ponudnika v skladu z ustavo, zakoni in uredbami Republike Slovenije.
 6. Odgovarjati za izbor, zaščito in uporabo uporabniških imen, gesel in drugih podatkov potrebnih za uporabo storitev ponudnika.
 7. Vzdržati se vseh dejanj in posegov v storitve ponudnika, ki bi lahko imele za posledico njihovo nepravilno delovanje ali okrnitev podatkovne integritete.
 8. Vzdržati se škodljivih vplivov na storitve, naprave in vso lastnino ponudnika.
 9. Odgovarjati za vsebino storitev, ki jih ponuja, za zaščito zaupnih podatkov in spoštovanje splošnih moralno etičnih norm.
 10. Upoštevati splošne pogoje ponudnika in obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij in storitev.
 11. Odgovarjati za vse posledice dovoljene ali nedovoljene uporabe naročenih storitev ponudnika, ki izhajajo iz dogovora, s strani tretje osebe.
 12. Dovoliti ponudniku uporabiti podatke, ki so vsebovani v naročniški pogodbi, v interne namene organizacije in administracije, obveščanja in profiliranja naročnikov ter tržnih raziskav za interne namene.

12. člen

(Dostava materiala)

Naročnik vse potrebno gradivo pošlje ali na ponudnikov elektronski naslov ali po pošti Slovenije v ustrezni, dogovorjeni obliki. Ponudnik pa končno oblikovan material postavi na spletni naslov (če ni dogovorjeno drugače) od koder si naročnik sam prenese izdelek, pred tem pa se naročniku posreduje spletni naslov.

13. člen

(Pravica do odstopa naročila)

Naročnik ima pravico do odstopa pogodbe oziroma naročila za izdelavo spletne strani ali ostalega materiala in storitev, le v prvi fazi izdelovanja. Kot prva faza se šteje groba, okvirna postavitev ali oblikovanje izdelka, ki se pošlje naročniku prvič v vpogled. Po tej fazi se stroški za storitev zaračunajo glede na število opravljenih ur, ki jih ponudnik sprotno beleži. Naročnik pa je dolžan poravnati tudi vse stroške za katere je ponudnik opravil plačilo pri drugih ponudnikih. Pogodbeni stranki pa lahko kadarkoli s pisnim obvestilom in brez odpovednega roka, odstopita od pogodbe samo v primeru grobe kršitve pravic naročnika, oziroma izvajalca.


VI. Odgovornosti, dolžnosti, pravice ponudnika

14. člen

(Odgovornosti in dolžnosti ponudnika)

 1. Ponudnik bo izdelal unikatno spletno stran oziroma več strani.
 2. Ponudnik se zaveže, da bo pri izdelavi spletne strani upošteval informacije, ki jih bo dobil od kupca.
 3. Ponudnik se bo za podjetje pozanimal o konkurenčnih podjetjih določene panoge.
 4. Ponudnik bo pred izdelavo spletne strani posredoval toliko osnutkov, kot je določeno za kupljen paket.
 5. Ponudnik ne daje garancije, da bodo njegove storitve ustrezale kupčevim zahtevam in potrebam
 6. Ponudnik ne odgovarja za posredno ali neposredno nastalo škodo z uporabo naših produktov in/ali storitev.
 7. Ponudnik zanika vsako odgovornost za povzročeno škodo, ki bi se utegnila zgoditi zaradi:
  • nesprejete elektronske pošte ali napake e-poštnega strežnika,
  • naravnih in višjih dejavnikov,
  • izgube podatkov, do katere je prišlo po krivdi tretje osebe.
 8. Zagotavljati kakovostne storitve.
 9. Odpravljati napake v najkrajšem možnem času.
 10. Ne odgovarja za prekinitve in napake, če so le te posledica naključja ali dogodkov, ki niso pod njegovim nadzorom.
 11. Ne odgovarja za vsebino in obliko informacij, objavljenih na internetu.
 12. Ni dolžan zagotavljati zaščite ali zasebnosti podatkov, prenesenih preko interneta.
 13. Ni odgovoren za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo preko storitev ponudnika (za shranjevanje varnostnih kopij je odgovoren naročnik).
 14. V nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja storitev ali naprav ponudnika.
 15. V nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi izgube oziroma odtujitve naročnikovih podatkov ali drugih parametrov potrebnih za uporabo storitev ponudnika.
 16. Pridržuje si pravico od naročnika zahtevati umik informacij in storitev ali na kakršen koli drug način omejiti dostop do njih, če bi bili lahko sporni ali škodljivi za ponudnika oziroma v nasprotju s splošnimi moralnimi normami.

15. člen

(Omejitev oziroma prekinitev procesa izdelave spletne strani)

V spodaj navedenih primerih ima ponudnik pravico omejiti ali prekiniti proces izdelave spletne strani.

  1. Naročnik v dogovorjenem roku ni v celoti poravnal obveznosti do ponudnika. Ponudnik predhodno obvesti naročnika na kontaktni elektronski naslov.
  2. Naročnik je ponudniku posredoval napačne oziroma zavajajoče informacije.
  3. Naročnik v celoti ali deloma ne upošteva 8. člen, 10. člen in 11. člen.


VII. Storitve

(Garancija na storitev, kakovost izdelovanja storitev, čas za izdelavo internetnih predstavitev in ostalega materiala, optimizacija spletnega mesta, najem gostovanja in domene.)

16. člen

(Garancija na storitev)

Storitev ima garancijo, če je tako navedeno v ponudbi ali računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju vseh navodil navedenih na spletnih straneh ponudnika, elektronski pogodbi ali navodilih priloženih računu. V kolikor se ugotovi da so bili garancijski pogoji kršeni, ponudnik ne garantira da bo napako nastalo zaradi neupoštevanja pravil tudi brezplačno odpravil in ne more biti odgovoren za nastalo škodo, pri kateri ni imel direktnega vpliva.
Prav tako ponudnik ni odgovoren zaradi neuspele optimizacije v kolikor je naročnik ali tretja oseba na kakršen koli način izvajala ali posegala v optimizacijo med časom, ko je ponudnik bil najet za opravljanje teh storitev.

17. člen

(Kakovost izdelovanja in storitev)

Ponudnik je zavezan da naročeno storitev opravi korektno in po najvišjih merilih glede na naročeno storitev ali kot je določeno v pogodbi, oziroma predhodni ponudbi. Vse bistvene odklone od začetne ponudbe ima ponudnik pravico dodatno zaračunati, naročnik pa ne more za ceno določeno v ponudbi zahtevati storitev, ki odstopa od ponudbe.

18. člen

(Čas za izdelavo internetnih predstavitev in ostalega materiala)

Čas za izdelovanje internetnih predstavitev ni daljši od 60 dni, razen če to ni predhodno dogovorjeno z naročnikom. Rok za izdelavo prične teči z dnem ko naročnik dostavi ves potreben material za izdelavo.

Oblikovanje ostalega materiala ima dogovorjen časovni rok, le ta pa se podaljša kadar naročnik naknadno zahteva več od predhodno dogovorjenega. Rok za storitev se podaljša tudi kadar so zahtevani naknadni popravki ali spremembe.

19. člen

(Optimizacija spletnega mesta)

Ponudnik je zavezan, da bo korektno opravil storitev in bo spletna predstavitev dosegla želene rezultate. V nasprotnem primeru naročnik ni dolžan izvršiti plačila za optimizacijo na izključno tiste ključne besede ali zveze, ki se ne uvrstijo na dogovorjeno mesto v iskalniku, oziroma ima vso pravico da zahteva povrnitev predhodno plačane optimizacije ali del te z izkazom da je bilo plačilo že izvršeno.

Ponudnik pa ni odgovoren za neuspelo oz. časovno podaljšanje optimizacije v primeru, ko je naročnik ali tretja oseba posegala, oziroma je bila vsebina kakorkoli spremenjena med časom, ko je ponudnik najet za to storitev. Za omenjene spremembe se med drugim šteje vpis spletnega mesta (url) v razne imenike, iskalnike ali kakršnokoli javno objavljanje spletnega naslova na spletu, s strani naročnika ali tretje osebe. Plačljivi oglasi (plačilo na klik) na spletnem mestu najdi.si in pri družbi Google so izvzeti.

Ponudnik storitev bo naročnika predhodno seznanil z večjimi spremembami, ki bodo izvedene pri enkratni optimizaciji. Z naročilom optimizacije pa se šteje, da je naročnik seznanjen, da optimizacija lahko traja od 1 do 3 mesecev, če ni določeno drugače. Z spremembo algoritmov iskalnikov po končani optimizaciji, ponudnik ni odgovoren za upad pozicije spletnega mesta. Prav tako po opravljeni storitvi ponudnik ne more biti odgovoren za upad pozicije na iskalnikih v primeru, da konkurenčna spletna stran najame strokovnjaka, ki izboljša pozicijo konkurence. V primeru da je ponudnik najet za stalno optimiziranje, si bo le ta prizadeval da v čim krajšem času naročnikovo spletno stran ob upadu pozicije vrne na mesto v iskalniku, kot določeno v pogodbi.

20. člen

(Najem gostovanja in domene)

Ponudnik se zavezuje da bo vsaj 10 dni pred prenehanjem zakupljenega gostovanja ali najema domene obvestil naročnika, vendar samo v primeru da je ponudnik že opravil predhoden najem za dotično stranko oz. naročnika. V primeru da se slednji ne odzove, ponudnik ne more biti odgovoren za nastalo škodo. Za opravljeno podaljšanje domen ali gostovanja pa ponudnik lahko zaračuna 10% provizijo (če ni določeno drugače), ki pa ne more biti večja od 20€. Končna cena podaljšanja vsebuje vse nastale stroške, kot provizije bank za opravljeno transakcijo, na kar ponudnik nima direktnega vpliva.


VIII: Tehnična podpora in pomoč

21. člen

Strankam je vsak delavnik na voljo tehnična podpora ali pomoč, ki se vrši prek elektronske pošte. Ponudnik pa se obvezuje izvršiti in upoštevati samo tiste zahtevke, ki so bili poslani iz elektronskega naslova naročnika, ki ga je navedel ob naročilu storitev. Zahtevke izvršene prek telefonskih pogovorov ali drugih komunikacijskih sredstev, ponudnik ni dolžan upoštevati.


IX. Varovanje osebnih podatkov

22. člen

Ponudnik storitev, kot tudi naročnik se zavezujeta k varovanju osebnih podatkov, do katerih prideta v času poslovnega sodelovanja.

Ponudnik hrani vse IP naslove naročil prek elektronske pošte ali spletnega obrazca, ime in priimek, naslov prebivališča oz. sedeža podjetja, elektronski poštni naslov, kontaktni telefon, čas in datum naročila, ter ostale podatke v zvezi z naročilom.

Tako pridobljeni podatki bodo uporabljeni za potrebe izpolnitve naročila, pošiljanje računov, promocijskega gradiva podjetja GeminiStil in ostalo komunikacijo.

Tako pridobljeni osebni podatki naročnikov ne bodo posredovani nepooblaščenim osebam, razen v primeru neplačanih storitev. Takrat pa si ponudnik pridržuje pravico, da na svojem spletnem naslovu po predhodnem obvestilu, javno objavi podatke neplačnika, ki so že tako javno dostopni. Ti javno dostopni podatki bodo objavljeni pod rubriko neplačniki storitev. Podatki pa bodo odstranjeni iz seznama neplačnikov šele po poravnanju obveznosti, v roku tedna dni.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi naročnik sam, tako da poskrbi za varnost svojega računalnika z ustrezno programsko opremo (antivirusni program) in požarni zid.


X. Veljavnost pogojev in pravil poslovanja

23. člen

Ponudnik si pridržuje pravico da kadarkoli in brez obvestila spremeni pravila in pogoje, brez predhodnega obvestila. Spremembe pa začnejo veljati takoj po objavi na ponudnikovih internetnih straneh.

Spremembe o pogojih poslovanja si boste vedno lahko prebrali na naši spletni strani geministil.si/index.php/pogoji-poslovanja, naročnikov ne bomo o tem posebej obveščali.

Spremembe označimo z datumom zadnje spremembe, ki je vedno prikazan na koncu pogojev uporabe. V primeru, da nadaljujete z uporabo naših storitev, se smatra, da v celoti razumete in se strinjate s spremembami.


XI. Pravne določbe

(Pritožbe in spori, odškodnine in nadomestila.)

24. člen

(Pritožbe in spori)

Ponudnik se bo po vseh močeh trudil, da izpolni svoje dolžnosti, ter za vzpostavitev sistema, ki bo na najbolj učinkovit način obravnaval pritožbe. Določil bo osebo s katero se v primeru težav naročnik lahko poveže po elektronski pošti ali telefonu. Pritožbo je možno oddati preko elektronskega naslova, postopek pa poteka zaupno.

Ponudnik se zaveda, da so stroški sodnega reševanja v večini primerov nesorazmerni z stroški za opravljeno storitev, kar je tudi glavna ovira da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik vedno po najboljših močeh potrudi vse spore rešiti sporazumno.

V primeru ko naročnik noče poravnati svojih obveznosti do ponudnika, lahko slednji to obveznost po predhodnem obvestilu v celoti prenese na ustrezno tretjo osebo.

25. člen

(Odškodnine in nadomestila)

Naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnika storitev, njegovih strank ter zaposlenih ne bo terjal ali držal odgovornih za kakršnokoli škodo, ki bi nastala z uporabo ali nezmožnosti uporabe produktov in/ali storitev ter za kakršnokoli škodo, ki bi nastala v povezavi s produkti in/ali storitvami ponudnika storitev.

Naročnik v celoti razume in se strinja, da je uporaba ponudnikovih produktov in/ali storitev na lastno odgovornost in da bo sam odgovoren za posledice uporabe ponudnikovih produktov in/ali storitev.


Pravilnik in pogoji so v veljavi od 1.1.2013

Datum zadnje spremembe: 1.1.2013 - Različica 1.1

 

Števec obiskov

0575435
vtodayDanes96
vyesterdayVčeraj64
vweekTa teden324
vlweekPrejšnji teden575
vmonthTa mesec1258
vlmonthPrejšnji mesec3597
vallVsi dnevi575435

We have: 18 guests online
Vaš IP: 3.82.24.132
 , 
Danes: Dec 19, 2018

Uporaba piškotkov na www.geministil.si

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se shranijo na napravo s katero dostopate do spletne strani. Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletne strani in so bili že nameščeni, nekateri pa nam omogočajo zagotoviti boljšo izkušnjo ob pregledovanju spletne strani, služijo boljšemu delovanju spletne strani ter omogočajo deljenje vsebin na družabnih omrežjih in spremljanje statistike obiska strani, ter anonimno spremljanje uporabe spletne strani.

Z obiskom in uporabo spletne strani se strinjate s piškotki. V kolikor se s tem ne strinjate, stran morda ne bo delovala tako kot bi želeli.

Več informacij o namenu in uporabi spletnih piškotkov, ter skladnosti z direktivo EU o piškotkih, lahko preberete tukaj.

Ali sprejmete uporabo piškotkov?

EU Cookie Directive Module Information