• Izdelava spletnih strani

  Izdelava spletnih strani

  Podjetje GeminiStil vam ponuja izdelavo in oblikovanje spletnih strani. Spletne strani in elektronske komunikacije lahko predstavljajo pomembno konkurenÄŤno prednost za podjetje.

 • Izdelava spletnih strani z Joomlo!

  Izdelava spletnih strani z Joomlo!

  Pri izdelavi spletnih strani uporabljamo odprtokodni sistem za upravljanje z vsebinami (CMS ali Content Management System) Joomla!, zaradi česar je razvoj spletnih strani bistveno cenejši in hitrejši.

 • Optimizacija spletnih strani

  Optimizacija spletnih strani

  Optimizacija spletnih strani za spletne iskalnike. Cilj optimizacije spletne strani je doseči čim višjo pozicijo na iskalnikih (Najdi.si, Google).

 • VzdrĹľevanje spletnih strani

  VzdrĹľevanje spletnih strani

  VzdrĹľevanje ali nadgradnja spletne strani. VzdrĹľevanje spletne strani pomeni, da vse spremembe in novosti takoj objavite na spletni strani in aĹľurirate obstojeÄŤe podatke.

Napaka
 • XML Parsing Error at 1:713. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:999. Error 9: Invalid character

Share

Oglaševanje je danes klju?nega pomena, da tržiš?e spozna nov izdelek, storitev ali samo podjetje.

Spletno oglaševanje je v primerjavi z drugimi mediji, npr. ?asopis, radio, televizija, sorazmerno poceni oglaševanje, zato pomembnost tega segmenta oglaševanja iz dneva v dan raste in dobiva zaradi razsežnosti interneta vse ve?ji pomen.

Internet je prinesel nove oglaševalske priložnosti. Ena od njih so tudi nizki stroški distribucije informacij ciljni skupini na svetovni stopnji. Hiter, u?inkovit in primeren odgovor so edinstvene kakovosti tega medija.

Spletno oglaševanje vpliva na uvrstitev spletne strani v brskalnike s ti. search engine optimizacijo (SEO), na postavitev oglasnih pasic na razli?ne spletne strani, na spletno oglaševanje in na WEB 2.0 strategije. Prednosti takega na?ina oglaševanja so:

  • posredovanje oglasnega sporo?ila do vsakega povpraševalca
  • GEO targeting (geografsko zasnovane kampanje)
  • ponudba razli?nih vsebin
  • ponudba adekvatnih vsebin
  • enostavno in u?inkovito spremljanje kampanje in stroškov
  • nizka cena v primerjavi z drugimi vrstami oglaševanja

Storitve spletnega oglaševanja zajemajo:

  • spletno na?rtovanje in zakup
  • spletno oglaševanje na doseg (Google.si, Najdi.si)
  • optimizacijo spletnih strani (SEO)
  • vklju?itev v socialna omrežja in vzdrževanje (Facebook, Twitter, …)
  • strokovno svetovanje na podro?ju spletnega marketinga

Spletno na?rtovanje in zakup spletnega oglasnega prostora zahteva veliko mero pazljivosti, znanja in izkušenj. S kreativnim pristopom ustvarjamo nov tržni prostor.

Spletno oglaševanje na doseg je ciljano oglaševanje, kjer vaš tekstovni oglas prikazujemo dolo?eni ciljni skupini uporabnikov izbranega iskalnika (Google.si, Najdi.si, ...). Na osnovi analize prometa in prodaje na vaših spletnih straneh razvijemo strategijo oglaševanja na dolo?ene klju?ne besede. Rezultate oglaševanja sproti spremljamo in prilagajamo, ter tako dosegamo kar se da visok izkoristek budžeta.

Optimizacija spletnih strani (SEO) je proces prilagoditve spletne strani spletnim iskalnikom. Profesionalna optimizacija vas pri iskalnih zadetkih v spletnih iskalnikih ponese na najvišja mesta in vam tako zagotavlja visoko obiskanost vaših spletnih strani. Ker je optimizacija spletnih strani klju? do uspeha, zaposlujemo vrhunske SEO strokovnjake!

Vklju?itev v socialna omrežja lahko vašemu poslu doprinese lepo število dodatnih strank. Socialna omrežja (Facebook, Twitter, ...) omogo?ajo komunikacijo med uporabniki, priporo?ila, mreženje informacij itd. Za vas vzdržujemo profile v socialnih omrežjih, jih osvežujemo in nadgrajujemo. Prav tako vam pripravimo predlog dodatnega oglaševanja dolo?eni ciljni skupini uporabnikov dolo?enega socialnega omrežja.

Izdelava in pošiljanje e-sporo?il oz. obvestil strankam služi pospeševanju prodaje in utrjevanju blagovne znamke. Naj bodo vaše stranke obveš?ene o vaši ponudbi, novostih in akcijah.

Rezultati potrjujejo, da je dobro izvedena kampanja na internetu lahko veliko bolj u?inkovita od klasi?nih metod oglaševanja. Izjemna merljivost rezultatov, natan?en doseg ciljne publike ter nizka investicija govorijo v prid spletnemu oglaševanju. 

Poskrbimo, da so oglasi kvalitetni, prikazani na vrhu ter cenovno zelo sprejemljivi. Poskrbimo tudi za celotno izvedbo kampanje - od ?asovnega na?rta, seznama klju?nih besede, sestave oglasov do optimizacije oglaševalskih akcij in spletnih mest. 

Skoraj vse oglaševalske kampanje za naše naro?nike vsebujejo oglaševanje na iskalniku Google oziroma oglaševanje v programu Google Adwords. Zakaj?

  • okoli 80% uporabnikov interneta v tem delu Evrope iš?e informacije preko iskalnika Google
  • 80% uporabnikov iskalnika Google pogleda le prvo stran zadetkov
  • Google Adwords = ciljno usmerjeno oglaševanje
  • pla?ate le za klik na vaš oglas, pri ?emer sami dolo?ite dnevni/tedenski/mese?ni prora?un
  • prikazi oglasov so brezpla?ni
  • omogo?a neprestano spremljanje akcije in uvajanje izboljšav, ki pove?ujejo u?inkovitost kampanje
  • z zakupom klju?nih besed bomo dosegli tiste uporabnike, ki iš?ejo vaše izdelke, z nadaljnjo optimizacijo pa bomo dosegli tiste, ki so pred nakupom

Google omogo?a oglaševanje na svojem iskalnem omrežju (tekstualni oglasi), poleg tega pa tudi na svojem prikaznem omrežju (tekstualni, slikovni in video oglasi).

 

Promocija spletnih strani

Za vas urejamo promocijo vaše spletne strani

Pri optimizaciji pa se moramo zavedati, da dobro optimizirana spletna stran še ne zagotavlja dobrega obiska. Poleg same spletne strani na vašo uvrstitev v iskalnikih vpliva tudi odziv spletne skupnosti na vašo stran (povezave na vašo stran, obisk ... ).  Zato je potrebno vašo spletno stran na spletu tudi promovirati! Poleg spletne strani promovirate tudi svojo dejavnost, oglaševanje na spletu pa je naju?inkovitejša in najcenejša opcija!

Optimizirana spletna stran sama po sebi še ne zagotavlja velikega obiska. Primera sta trg z veliko konkurenco ter promocija izdelkov, ki jih ljudje le malo iš?ejo na spletu. Take strani, tako kot vsi ostali izdelki, za svoj uspeh potrebujejo dobro promocijo. Stranem z dobrim obiskom je promocija manj nujna, gotovo pa pomeni pove?an obisk in posledi?no povišanje povpraševanja.

Google AdWords

Google Adwords so u?inkovita in cenovno ugodna rešitev za promocijo vaše spletne strani. Gre za zakup klju?nih besed, ob iskanju katerih se vaša stran pokaže v desnem stolpcu ali pa na vrhu med iskalnimi rezultati. 

Kako deluje?

Delovanje sistema je preprosto. Glede na vaše želje, obisk ter uvrstitev vaše spletne strani v iskalniku Google dolo?imo klju?ne besede. Te besede zakupimo ter zanje pripravimo kratke tekstovne oglase. Ko uporabnik iš?e po Googlu, se ti oglasi pojavijo med prvimi zadetki ali pa v desnem stolpcu.

spletno-oglasevanje-adwords

Prednosti takega oglaševanja so visoka uvrstitev v Googlu, ciljno oglaševanje ter relativno majhen strošek.  

Slabosti so lo?en prikaz od ostalih iskalnih zadetkov ter veliko takih oglasov za dolo?ene klju?ne besede. Zadnji slabosti se lahko ognemo z modro izbiro klju?nih besed ali pa z ve?jim vložkom pri zakupu. AdWords sistem tako trenutno ostaja priporo?ljiva izbira za ciljno oglaševanje.

Zakup oglasnega prostora

Poleg Googla se pri nas veliko uporablja tudi iskalnik Najdi.si. Najbolj priljubljen slovenski iskalnik ponuja podobno opcijo oglaševanja (Sponzorirane povezave), kot je zgoraj opisani AdWords sistem. Poleg tega omogo?a tudi 'klasi?ni' zakup oglasnega prostora. Za vas urejamo zakup oglasnega prostora na portalih in ostalih spletnih mestih. Takšno oglaševanje je lahko splošno (dnevnik.si, 24ur.com, facebook.com itd.) ali ciljno (racunalniske-novice.com, pozitivke.net, rockonnet.com itd.).

Kako deluje?

Za oglaševanje potrebujete izdelan oglas (pasica, banner), ki se prikazuje na zakupljenem mestu. Dovoljeni formati in velikost oglasa so odvisni od mesta oglaševanja. Cena navadno zavisi glede na obisk spletnega mesta kjer oglašujete ter glede na velikost oglasa. Prikaz vašega oglasa zavisi od ponudnika - lahko se prikazuje samostojno, ali pa se izmenjuje z (navadno do tremi) drugimi oglasi.

Brezpla?na promocija

Brezpla?na promocija spletne strani

Brezpla?na promocija se od ostalih razlikuje po tem, da za samo oglaševanje pla?ilo ni potrebno. Tako je vaš edini strošek naša storitev. Primer takega oglaševanja so objave na forumu, skupine na socialnih omrežjih ... Objave na forumih in v katalogih vam zagotovijo povratne povezave na vašo spletno stran, objave na socialnih omrežjih pa lahko dosežejo veliko število uporabnikov.

Kaj lahko storite sami?

  • Naslov spletne strani dodajte v svoj email podpis
  • Naslov spletne strani dodajte na vizitke, izdane ra?une ...
  • ?e sodelujete na forumih, naslov spletne strani dodajte tudi v svoj podpis na forumu
  • Ustvarite si Facebook skupino ter vanjo objavljajte ugodnosti, novosti ...

Socialna omrežja

Veliko vlogo v brezpla?ni promociji vaše dejavnosti lahko igrajo tudi socialna omrežja. Tukaj gre omeniti predvsem Facebook ter Google+. Facebook stran z zadostim številm oboževalcev vam na preprost na?in omogo?a brezpla?no oglaševanje storitev, akcij, novosti ipd.

Izdelamo in uredimo vam Facebook stran. Prav tako vam lahko spletno stran povežemo z omrežjem Facebook.

Vpis v kataloge in iskalnike

Ob izdelavi spletne strani jo vpišemo v pri nas najbolj uporabljane spletne iskalnike. Trenutno so to Najdi.si, Google ter Bing. Za dopla?ilo vam stran vpišemo v ve?je število iskalnikov ter spletnih katalogov. Vnosi v iskalnike vam zagotavljajo ve?jo razpoložljivost vaše strani na spletu, vnosi v kataloge pa vam pove?ajo število povratnih povezav na vašo spletno stran. Ve?je število teh povezav pomeni boljšo uvrstitev v Googlu in ostalih ve?jih iskalnikih.

Imeti spletno stran, ki je optimizirana za iskalnike (google.si), je v poplavi konkurence premalo. ?e vas ob tipkanju dolo?enih klju?nih besed, v iskalnik google ni na prvi strani, vaša ponudba ne bo prišla do kupca.

Rešitev za to ni draga, za njo pa se lahko odlo?ite samo za dolo?eno ?asovno obdobje.

Google Adword je spletno oglaševanje, kjer se podjetju Google pla?a zakup dolo?enih klju?nih besed. Ko kupci iš?ejo po googlu in vtipkajo vaše klju?ne besede je na prvi strani tudi vaš zadetek, ki se z prikazovanjem ne obra?unava ampak se pla?uje samo klik, ki kupca poveže z vašo stranjo. Cena oglaševanja je odvisna od konkurence, okvirna cena pa je razložena na spodnjem primeru.

Primer oglaševalske kampanje:

Oglaševanje servisne storitve za iPhone

Klju?na beseda: iphone servis

Število prikazov na dan: 59

Število klikov na dan: 8 x 0,09€ = 0,72 €

Dnevna poraba denarja: 0,72 € (za 30 dni 21,6 €)

spletno-oglasevanje-iphone-oglas

Primer prikaza oglasnega zadetka

spletno-oglasevanje-prikaz1

Graf klikov za obdobje enega tedna

spletno-oglasevanje-prikaz2

Število klikov za klju?no besedo "servis telefonov" 56, (56 x 0,1€  je približno 5,4 €)

Oglas je bil prikazan 505 krat za to klju?no besedo, in ker smo v njega zapisali tudi telefonsko številko, nekateri niso niti kliknili.


56 klikov, 505 prikazov

Cena in stroški oglaševanja na Googlu so:

- dnevna poraba (od 0,5 - 2 €), se pravi mese?no od 15-40 €,

- naše delo 50 €

Skupaj: 65 € naprej


Kaj zajema naše delo:

- iskanje klju?nih besed za vašo ponudbo,

- nastavitev oglaševalske kampanje,

- izdelava primernega oglasa, ki bo prinesel klike,

- dolo?itev ciljne publike (izberemo lahko Slovenijo, ali okolico Maribora, slovensko govore?e uporabnike v Sloveniji, ?as, dneve)

- dolo?anje in spreminjanje cene za klik, ki se zaredi konkurence spreminja.


Primer oglaševanja na Facebooku je podoben Googlovemu. Tudi tukaj se zakupi klju?ne besede, oglasi pa se pojavijo na desni strani.

spletno-oglasevanje-facebookGoogle oglaševanje - Adwords

Oglaševanje na iskalnikih s pomo?jo sponzoriranih povezav oziroma zakupa klju?nih besed, velja za najbolj u?inkovito obliko spletnega oglaševanja.

Nudimo vam pomo? pri izbiri klju?nih besed, pripravimo kreativno rešitev, na?rtujemo in celovito upravljamo oglaševalsko akcijo ter analiziramo u?inkovitost.

Zakaj oglaševati na iskalniku Google?

  • Google je najbolj obiskana spletna stran v Sloveniji,
  • najve? obiskovalcev najde spletne strani na podlagi iskalnikov,
  • oglase lahko prikazujete samo vaši ciljni populaciji,
  • imate u?inkovit nadzor nad uporabo finan?nih sredstev,
  • sami dolo?ite dnevni ali mese?ni budget oglasne kampanje,
  • pla?ate le dejanske klike na oglas (ne pa prikaz oglasa).


Facebook oglaševanje

Facebook je najbolj obiskana spletna skupnost na svetu, ki se jo poslužuje vedno ve? podjetij, saj prinaša izjemno dobre rezultate. Potreba po druženju, pripadnosti in samouresni?enju odpira novo vrsto poslovnih priložnosti. V Sloveniji ima svoj profil v Facebooku že ve? kot 459.000 oseb, starejših od 18. let, po vsem svetu pa je ve? kot 400 mio. aktivnih uporabnikov Facebooka.

S predstavitvijo v Facebooku podjetja pove?ujejo svojo prepoznavnost, zvestobo do tržne znamke, pridobivajo nove obiskovalce na svojo spletno stran in posledi?no ve?ajo prodajo svojih izdelkov in storitev.

Facebook je trenutno drugi naju?inkovitejši na?in za pridobivanje potencialnih kupcev po spletu. Preizkusite ga tudi vi.

Facebook oglaševanje lahko izkoristite za:

  • oglaševanje izdelkov ali storitev, še posebej takrat, ko so ti v akciji,
  • izpostavitev dogodka,
  • predstavitev nagradne igre,
  • povabilo ljudi k izpolnjevanju ankete,
  • predstavitev svoje dejavnosti in podobno.


 

Uporaba piškotkov na www.geministil.si

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se shranijo na napravo s katero dostopate do spletne strani. Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletne strani in so bili že nameš?eni, nekateri pa nam omogo?ajo zagotoviti boljšo izkušnjo ob pregledovanju spletne strani, služijo boljšemu delovanju spletne strani ter omogo?ajo deljenje vsebin na družabnih omrežjih in spremljanje statistike obiska strani, ter anonimno spremljanje uporabe spletne strani.

Z obiskom in uporabo spletne strani se strinjate s piškotki. V kolikor se s tem ne strinjate, stran morda ne bo delovala tako kot bi želeli.

Več informacij o namenu in uporabi spletnih piškotkov, ter skladnosti z direktivo EU o piškotkih, lahko preberete tukaj.

Ali sprejmete uporabo piškotkov?

EU Cookie Directive Module Information