• Izdelava spletnih strani

  Izdelava spletnih strani

  Podjetje GeminiStil vam ponuja izdelavo in oblikovanje spletnih strani. Spletne strani in elektronske komunikacije lahko predstavljajo pomembno konkurenÄŤno prednost za podjetje.

 • Izdelava spletnih strani z Joomlo!

  Izdelava spletnih strani z Joomlo!

  Pri izdelavi spletnih strani uporabljamo odprtokodni sistem za upravljanje z vsebinami (CMS ali Content Management System) Joomla!, zaradi česar je razvoj spletnih strani bistveno cenejši in hitrejši.

 • Optimizacija spletnih strani

  Optimizacija spletnih strani

  Optimizacija spletnih strani za spletne iskalnike. Cilj optimizacije spletne strani je doseči čim višjo pozicijo na iskalnikih (Najdi.si, Google).

 • VzdrĹľevanje spletnih strani

  VzdrĹľevanje spletnih strani

  VzdrĹľevanje ali nadgradnja spletne strani. VzdrĹľevanje spletne strani pomeni, da vse spremembe in novosti takoj objavite na spletni strani in aĹľurirate obstojeÄŤe podatke.

DomovIzdelava spletne trgovine
Napaka
 • XML Parsing Error at 1:713. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:999. Error 9: Invalid character

Izdelava spletne trgovine

Share

Spletna trgovina je v današnjem ?asu postala vedno bolj nepogrešljiv sestavni del vsakdanje prodaje, s katero lahko razširite svoj posel in ponudite izdelke širšemu krogu potrošnikov. Stroški poslovanja preko spleta so nižji v primerjavi s klasi?no trgovino, kar vam omogo?a konkuren?ne cene in posledi?no ve?ji dobi?ek.

Spletna trgovina je spletno mesto, kjer prijavljeni potrošnik hitro in predvsem varno poiš?e, izbere ter naro?i izbrani artikel ali storitev. Odvisno od spletne trgovine lahko nakup poravna s kreditno kartico, preko predra?una ali po povzetju.

Izdelava spletne trgovine je še pred leti veljala za dokaj nov na?in trženja izdelkov. Danes so stvari popolnoma druga?ne. Prodaja preko Interneta je popolnoma zaživela in tako predstavlja pravo elektronsko poslovanje.

Vprašanje ali bo izdelava spletne trgovine izpodrinila klasi?no trgovino izziva marsikatere odgovore. Na vseh podro?jih zagotovo ne, na dolo?enih pa je že sedaj nadomestila klasi?no trgovino predvsem zaradi svojih prednosti.

 

Komu je spletna trgovina namenjena?

Imate produkt, ki bi ga radi prodajali? Ali storitev, za kateri bi vam ljudje rade volje odrinili denar? Bi radi obi?ajno poslovanje razširili na internet ter tako dosegli nove kupce ter omogo?ili starim višji nivo udobja? Vam je postala Bolha predraga?

Na kratko povedano je spletna trgovina obsežnejši internetni portal, kjer prijavljeni kupec hitro in predvsem varno poiš?e, izbere ter naro?i izbrani artikel ali storitev. Odvisno od internetne trgovine lahko nakup takoj poravna, recimo s kreditno kartico, preko sistema Moneta, tujega sistema PayPal ali na kateri drugi na?in. Druga možnost je pla?ilo po povzetju ali preko predra?una.

Za obojestransko zadovoljstvo pri nakupovanju preko interneta pa je potrebno upoštevati ve? dejavnikov. Uporabnik mora izbrani artikel sprva poiskati, izbrati, dodati v košarico ter pla?ati znesek v ?im bolj teko?em, intuitivnem postopku. Potrebujete le idejo, produkt, storitev ter nekaj zagonskega kapitala. Vendar so potem omejitve le nebo, saj vam internet omogo?a prodajanje po celem svetu, hitro in varno.

Zakaj izdelava internet trgovine?

Podjetja nenehno iš?ejo nove trge in nove tržne poti za svoje izdelke. Internet je postal svetoven medij, katerega število uporabnikov nenehno naraš?a.

Prodaja je tako našla svoj nov tržni kanal, spletno trgovino, ki ima mnoge prednosti:

  • Odli?na lokacija

V angleš?ini obstaja izrek, ki predstavlja enega izmed klju?nih dejavnikov pri uspehu trgovine: "location, location, location". ?e želite imeti 'klasi?no' trgovino na dobri lokaciji, bo za to potrebna velika investicija, npr. najem prostora v nakupovalnem centru. Na spletu predstavlja dobro lokacijo visoka uvrstitev na spletnih iskalnikih. Ve? o tem si lahko preberete tukaj.

  • Deluje 24 ur na dan

Spletna trgovina lahko posluje 24/7: 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Nakupi, ki so bili naro?eni pono?i, so lahko izvedeni takoj naslednje jutro, ne da bi morali pla?evati nadure prodajnemu osebju.

  • Prisotnost na globalnem trgu

Spletna trgovina je dosegljiva po celotnem svetu in ne samo lokalno, s ?imer se vam bistveno pove?a koli?ina potencialnih kupcev.

  • Stroški spletne trgovine so zanemarljivi (nizki stroški obratovanja in s tem posledi?no nižje cene) v primerjavi s klasi?no trgovino

Za?etni stroški pri 'klasi?ni' trgovini so veliki. Najeti ali kupiti morate prostor, lahko se zgodi, da morate pla?ati del teh stroškov v naprej. Prostor morate urediti oz. okrasiti, ga opremiti s policami, urediti izložbo, nabaviti blagajno. Poskrbeti morate za zavarovanje. Seveda je tu še zaloga izdelkov, ki jo morate imeti v trgovini v zadostni koli?ini.

  • Nižji stroški oglaševanja

Klasi?na trgovina se mora oglaševati multikanalno - na televiziji, radiu, v tiskanih medijih, na jumbo plakatih, itd. Vse to seveda stane. Seveda se mora tudi spletna trgovina oglaševati, vendar je to možno z veliko manjšimi sredstvi ali celo brezpla?no. "Pay Per Click" (PPC) spletno oglaševanje je bistveno cenejše, hkrati omogo?a oglaševalcem da se njihovi oglasi pojavijo le na relevantnih straneh ali spletnih poizvedbah. Ena izmed možnosti je tudi brezpla?na izmenjava povezav z drugimi spletnimi stranmi. Primer: ?e vaše podjetje prodaja kavo, si lahko izmenjate povezavo z spletno stranjo proizvajalca kavnih aparatov, kar bi bilo v interesu obeh podjetij. Na voljo imate še celo vrsto brezpla?nih tehnik, ki bodo ponesle glas o vaši spletni trgovini v digitalni svet.

  • Nižje tveganje

V 'klasi?no' trgovino je potrebno vložiti veliko sredstev. Kaj pa ?e posel ne ste?e tako, kot smo na?rtovali? Zaloge v skladiš?u, oprema trgovine, itd. vse to bo bremenilo teko?i ra?un podjetja. Pri spletni trgovini je to tveganje veliko manjše, ker so tudi finan?ni vložki manjši. Lahko se preusmerite v drugo tržno nišo, za?nete prodajati druga?ne izdelke, v skrajnem primeru bomo lahko brez ve?jih izgub trgovino zaprli.

  • Ponudba ve? izdelkov oz. neomejeno število izdelkov, širši asortiman v trgovini
  • Lažji pregled in ažuriranje podatkov o izdelkih, asortimanom spletne trgovine
  • Ve? kakovostnih informacij o izdelkih
  • Spremljanje aktivnosti, prodaje in popularnosti izdelkov
  • Enostavno in hitro urejanje ter upravljanje s podatki v spletni trgovini kadarkoli in kjerkoli.
  • Avtomatizacija mnogih procesov
  • Pospeševanje prodaje v obstoje?ih (fizi?nih) trgovinah preko marketinških akcij
  • Informacijska podpora prodaji v obstoje?ih trgovinah
  • Celovito upravljanje odnosov s strankami - CRM
  • Možnost poslovnih analiz in statistike
  • Mnoge ostale prednosti, ki jih ima izdelava spletne trgovine

Kaj potrebujemo za spletno trgovino?

Prodajni asortiment in cenovno politiko. Pogojno potrebujete tudi prostor za skladiš?enje in pakiranje ter odpošiljanje izdelkov, razen v primeru, da vam vse to naredi dobavitelj artiklov. Nato sledi prostor na strežniku z delujo?o spletno trgovino.
Drugi del vam v celoti izdelamo mi.

Kaj vsebuje spletna trgovina?

Spletna trgovina vsebuje prodajni del, kjer so prikazani izdelki kupcu (virtualna trgovina) in administrativni del, ki pa je dostopen samo lastniku trgovine. Administrativni del omogo?a lastniku nadzor nad zalogami in naro?ili, upravlja lahko cenovno politiko prodaje (akcije, popusti, cene,...) in dodaja/odstranjuje artikle. To so samo grobe lastnosti, vas pa vabimo, da si spodaj preberete ve?.

Spletna trgovina se v grobem deli na dva dela:


1 Nakupovalni del spletne trgovine

  • 24/7 dostopnost
  • Akcije
  • Najbolj prodane artikle
  • Priporo?ila (obvesti prijatelja)
  • Priporo?eni artikli
  • Napredni iskalnik
  • Izbira jezika
  • Izbira valute
  • Izbira proizvajalca
  • Dodatni atributi artikla
  • Galerija slik za posamezni artikel
  • Pregledna drevesna struktura navigacijskega menija
  • Prijava na novice
  • Arhiv vseh opravljenih naro?il
  • Izbiro razli?nega naslova dostave
  • Izbiro razli?nega na?ina pla?ila
  • Spremljanje poteka dostave
  • Naro?anje na samodejno obveš?anje o spremembah v spletni trgovini
  • Prostor za reklamne pasice (bannerji)


2 Upravljalni del spletne trgovine

  • 24/7 dostopnost
  • Urejanje in vodenje trgovine preko interneta
  • Kategorije in artikli
    • neomejena klasifikacija - globina kategorij
    • možnost dodatnih brošur za artikle
    • možna klasifikacija artikla v ve? kategorijah
    • urejanje naziva in klasifikacije
  • Privabljanje kupcev
    • periodi?no obveš?anje kupcev preko e-pošte (tekstovno ali v HTML obliki)
    • obveš?anje kupca o statusu njegovega naro?ila in ra?una
    • dodatna orodja
    • darilni boni
    • koli?inski popusti
    • popusti po skupinah kupcev
  • Možnosti kataloga
    • prikaz artikla brez cen
    • prikaz artikla s cenami
    • omejitev števila nakupov dolo?enega artikla
  • Pripravljeno za globalno poslovanje
    • ve?jezi?na podpora
    • podpora razli?nim davkom
    • ve? vrst odpošiljanja artiklov
    • možnost ve? vrst valut
    • ve? na?inov pla?ila
  • Statistika (prodaja, iskanost, najboljši kupec,...)
  • Vodenje prodaje (naro?ila, dostava, pla?ila,...)
  • Upravljanje reklamnih pasic

Funkcionalnosti spletne trgovine

Funkcionalnost je bistvena sestavina spletne trgovine in jo predstavljajo tisti elementi, ki omogo?ajo kupcu opravljati dolo?ene naloge v trgovini.

Spletna trgovina mora biti že na za?etku dobro zastavljena. Pri zasnovi spletne trgovine dajemo velik poudarek izbiri tistih funkcionalnosti, ki bodo spletni trgovini dvignile uporabnost.


Funkcionalnosti spletne trgovine omogo?ajo:

  • iskanje izdelkov po kategorijah izdelkov, imenih, blagovnih znamkah, klju?nih besedah, tagih,
  • urejanje seznama izdelkov po imenu ali ceni,
  • ocenjevanje in komentiranje izdelkov,
  • urejanje uporabniškega profila, sledenje fazam nakupa, pregled opravljenih nakupov,
  • predstavitev izdelkov v posebni ponudbi, povezanih izdelkov, akcijskih ali novih izdelkov, najve?krat kupljenih ali iskanih izdelkov,
  • izvedbo nakupa paketnih in konfiguracijskih »» izdelkov z ve? lastnostmi (razli?ne velikosti, barve ...)
  • nakupovanje s pomo?jo sodobne košarice,
  • opravljanje nakupa z registracijo/prijavo v sistem ali brez,
  • vodenje bonitete kupca oz. lojalnosti kupca (popusti glede na obseg nakupa, ?asovni termin, promocijske kode, itd.),
  • nakup z razli?nimi na?ini dostave,
  • nakup preko razli?nih pla?ilnih na?inov in sistemov (po povzetju, pla?ilni nalog, Moneta, kreditne kardice, Pay Pall-a),
  • sledenje uporabnikovim navadam nakupa (koraki nakupa).


Predstavili smo nekaj najbolj pogostih funkcionalnosti spletne trgovine.

Izdelava enostavne spletne trgovine, e-shop

izdelava-spletne-trgovine-eshop

Potrebujete zanesljivo, preprosto in u?inkovito spletno trgovino?

Izdelujemo spletne trgovine, tako enostavne, kot zahtevne po konkuren?nih cenah.

Primer enostavne spletne trgovine.

Primer zahtevne spletne trgovine.
(ve?nivojska struktura, prijava na obveš?anje, izvoz/uvoz podatkov v Excel, ve? dav?nih stopenj, avtomatski izra?un poštnine, ve? transportnih naslovov, iskalnik izdelkov...)

Naše spletne trgovine so enostavne za uporabo in narejene na na?in, ki vam ne bo delal težav pri vzdrževanju, saj uporabljamo osnovne funkcionalnosti, ki pa popolnoma zadostujejo ve?ini spletnih trgovin:

  • enostavno vzdrževanje
  • neomejeno število artiklov
  • enostavno dodajanje slik, dodatnih pojasnil, novih artiklov
  • administracija preko interneta in administratorskega vmesnika
  • naro?ila prihajajo na poljubno število elektronskih predalov ter se zapisujejo v administratorski del
  • možnost spreminjanja statusa naro?il ter izvoza... 

Kako poteka izdelava spletne trgovine

Kaj pri?akujemo od vas:

  1. pri?akovanja, želje, ...
  2. idejno vsebino (tematika, struktura)
  3. tekste, lahko tudi osnutke
  4. fotografije (po želji uredimo tudi mi)
  5. klju?ne besede po katerih naj vas uporabniki najdejo preko iskalnikov
  6. kontaktne osebe za ?as projekta

Zna?ilnosti izdelave spletne trgovine

Izdelava spletne trgovine oz. izdelava spletnih strani za prodajo, je projekt, ki zahteva znanja na razli?nih podro?jih, ?e želimo ustvariti kakovostno spletno trgovino. Prav zato vam v podjetju GeminiStil nudimo celovito podporo pri postavitvi spletne trgovine. Zna?ilnosti naših trgovin so:

  • Enostavno upravljanje s spletno trgovino od koderkoli, brez dodatnih potrebnih programskih rešitev le spletni brskalnik
  • Spletne trgovine po meri
  • Upravljanje internetne trgovine neodvisno od obstoje?ih sistemov
  • Povezljivost trgovine z obstoje?imi sistemi podjetja (prodajnimi, blagajniškimi programi)
  • Modularna zasnova spletne trgovine za lažje nadgrajevanje
  • Avtomatsko ažuriranje dolo?enih podatkov, RSS izvozi spletnih vsebin, HTML predloge
  • Ve? valutni sistem prera?unavanje valut (pripravljeno za dvojne cene in € evro) 
  • Možnost dvojnih cen (akcijskih, navadnih) in posebnih cen (za posamezne skupine uporabnikov)
  • Preprosto dodajanje in upravljanje z izdelki Internet trgovine z zunanje trgovine
  • Samostojno upravljanje celotne spletne trgovine  (dodajanje skupin izdelkov, povezav med izdelki, mreženje kategorij)
  • Sodobna nakupovalna košarica (možnost spletnega nakupa z ali brez prijave)
  • Možna analiza nakupovanja in statistika dogajanja
  • Arhiviranje vseh nakupov in nastavitev uporabnikov Internetne trgovine
  • Možnost varnega pla?evanja s kreditno kartico ali preko sistema eMoneta 
  • Nakupovanje z varnim SSL 128-bitnim certifikatom
  • Visoka stopnja varovanja osebnih podatkov in varnosti nakupov

Kaj pa varnost nakupovanja v spletni trgovini?

Varnost nakupovanja v internet trgovini je ena izmed zelo poudarjenih komponent projekta izdelava spletne trgovine. Kakovostna spletna trgovina nudi visoko stopnjo zaš?ite na razli?nih nivojih. Nakupovanje v spletni trgovini je tako zagotovljeno preprosto in varno.

Vsi sistemi zaš?ite pa vseeno ne morejo zagotavljati 100% zaš?ite. Vendar pa to ne pomeni, da nakup v spletni trgovini ni varen oz. so možne zlorabe. Za primerjavo vzemimo varnost v klasi?ni prodajalni. Tudi tam, ?eprav imate najsodobnejše sisteme se še vedno najdejo na?ini, da je dolo?eno blago mogo?e ukrasti. In ?e analiziramo, koliko "goljufij" prihaja v sodobnih klasi?nih trgovinah ter primerjamo s številom "goljufij" preko spletne trgovine, ugotovimo, da je število goljufij preko spletne trgovine zanemarljivo majhno. Nakupovanje v spletni trgovini je varno. Tako za potrošnike, kot tudi prodajalce.      

Varno nakupovanje - SSL certifikati

izdelava-spletne-trgovine-sslVarnost postaja vedno bolj poudarjena komponenta poslovanja in življenja. Nakupovanje in celotne transakcije preko klasi?nega spletnega protokola ne zagotavlja dovolj visoko stopnjo varovanja podatkov. Brskalniki so ranljivi.  Prav z tem namenom se uporabljajo SSL certifikati, ki zagotavljajo mnogo višjo stopnjo varnosti nakupov.izdelava-spletne-trgovine-kreditna-kartica

SSL varnostne certifikate uporabljamo:

  • za izdelavo spletne trgovine
  • v varnih B2B sistemih
  • za visoko zaš?itene dostope CRM rešitev
  • za zahtevnejše CMS sisteme urejanje spletne vsebine

SSL (in TLS) je varni protokol, preko katerega se pošiljajo podatki. Podatki, ki se pošiljajo preko SSL (Secure Socket Layer) so zaš?iteni z enkripcijo, mehanizmom ki prepre?uje prisluškovanje in vdor.

SSL prinaša zaupanje med prodajalcem in kupcem, da podatki (številke kreditnih kartic) ki so poslani, so zavarovani in nedostopni tretjim osebam.


izdelava-spletne-trgovine-dinersclubizdelava-spletne-trgovine-expressizdelava-spletne-trgovine-mastercardizdelava-spletne-trgovine-maestro


Zagotovite si varno poslovanje! Naro?ite SSL varnostne certifikate za vaše spletne trgovine. 

Izdelava spletne trgovine brez SSL certifikata ni priporo?ljiva!

Na?ini obra?unavanja

Na?ini pla?evanja

Pla?evanje s kreditnimi karticami:
V Sloveniji sta trenutno dva ponudnika certifikatov za varno internetno pla?evanje s kreditnimi karticami. To sta SiOL in Transact-EON, ki je v lasti podjetja Telemach. Naro?niku storitve je potrebno skleniti pogodbo s ponudnikom, banko ter pla?evati za vsako opravljeno transakcijo, bodisi preko mese?ne naro?nine ter manjšega odstotka transakcije, bodisi brez mese?ne naro?nine, vendar s višjimi odstotki od vsake transakcije. Dobljeni certifikat je nato še potrebno implementirati v spletno trgovino, saj je varnost pri pla?evanju preko interneta vedno na prvem mestu.

Drugi na?ini takojšnega pla?evanja:
Kreditne kartice vsekakor niso edina možnost. ?edalje bolj se uveljavlja Moneta operaterja Mobitel, predvsem pri manjših nakupih, saj sta glavni pomanjkljivosti vezanost le na Mobitelove uporabnike ter privzeto omogo?en manjši mese?ni znesek. Prvo pomanjkljivost je popravil podoben Simobilov sistem, poimenovan Si.Nakup, ki pa je še v povojih. Oba delujeta podobno, kupec na mobilnik prejme geslo, ki zagotavlja istovetnost, vse transakcije pa se tako kot pri pla?evanju s kreditnimi karticami vršijo v sistemu ponudnika. PayPal je trenutno najbolj razširjen, saj ga uporablja ve?ina prodajalcev, ki ponujajo svoje storitve preko najve?je svetovne elektronske dražbe ebay. Od transakcij si seveda odš?ipnejo svoj delež, vendar po novem omogo?ajo nakazilo tudi v Slovenijo na ra?un kreditne kartice. S?asoma bo možno denar prejeti tudi direktno na transakcijski ra?un. Tudi PayPal ima v zadnjem ?asu ?edalje ve? konkurentov, tako da je možnosti vsekakor obilo.

Pla?evanja s odloženim pla?ilom:
Pla?ila preko predra?una ali pri povzetju potekata klasi?no. Razlika je le, da kupec prejme elektronsko sporo?ilo o nakupu, prodajalec pa natan?ne avtomati?ne podatke o željah, kot so kraj ter ?as dostave.


Varnost

Glavna stvar pri pla?evanju oz. poslovanju preko interneta je varnost. Žal za enkrat vse premalo ljudi ceni ter uporablja spletne trgovine, v ve?ini zaradi pretiranega strahu pred zlorabo številke kreditne kartice. Tveganje sicer res obstaja, vendar ni prav ni? ve?je kot pri klasi?nemu pla?evanju. Vsi moderni brskalniki podpirajo protokol SSL, ki omogo?a da so podatki od za?etka pa do konca svoje poti na internetu dobro zaš?iteni oz. zakodirani. Dodatni varnostni mehanizem je, da so vse informacije o pla?ilu posredovane direktno k pla?ilnim instrumentom ter nadalje v banke. Tako klju?nih podatkov trgovec oz. podjetje, ki razvije spletno trgovino, nikoli ne vidi, prav tako jih ne more shraniti v podatkovni bazi.


Podprti na?ini pla?evanja:

Pla?ilne in kreditne kartice: Eurocard/Mastercard, VISA, Diners, American Express, Activa, Karanta
Ostali na?ini: Moneta, Si.nakup, PayPal ter podobni (konkuren?ni) sistemi


Povezave:

Ve? o SSL, Mobitel - Moneta, Simobil - Si.Nakup, Telemach - Transact-EON, Telekom - SiOL, eBay (ameriški)

Pla?ilni moduli

Implementacija pla?ilnega sistema Moneta

izdelava-spletne-trgovine-moneta-logoTelefon je ve?inoma ?asa, bližje kot denarnica, zato omogo?ite vašim strankam da na preprost na?in pla?ujejo spletne vsebine, izdelke in storitve na vaši spletni strani.

Mobitel oziroma sedaj Telekom Slovenije nas je pooblastil, da lahko vse aktivnosti od testiranja do same implementacije izvedemo prav mi.

Implementacija pla?ilnega sistema Paypal

Paypal je svetovno znan sistem pla?evanja, kjer so vsi vaši karti?ni podatki varovani za visokimi Paypal zidovi. Informacija, ki jo posredujte naprej je le vaše paypal uporabniško ime. Si še vedno ne upate pla?evati preko interneta? Uporabite Paypal saj ga vaše bodo?e stranke že uporabljajo. Provizija sistema znaša cca 3,4% + 0,34€.

Implementacija pla?ilnega sistema Moneybookers

Moneybookers je priljubljen predvsem pri igralcih na spletnih igralnih platformah, spletnih igralnicah in ostalih straneh. Trenutno ni še toliko priljubljen kot Paypal, vendar se njegova priljubljenost pove?uje. Provizija sistema znaša cca 1,9 - 2,9% + 0,25€.

Implementacija pla?ilnega sistema pla?ila s kreditnimi karticami

Najbolj razširjene svetovno znane kartice, kot so Visa, Mastercard in druge so še vedno priljubljeno pla?ilno sredstvo. Stranke jim vedno bolj zaupajo. Zakaj nebi tudi vi omogo?ili, da bi tudi na vaši spletni strani z veseljem uporabljali sistem pla?evanja s kreditnimi karticami.

Zagotovimo vam lahko pla?evanje z naslednjimi pla?ilnimi sistemi:

Diners Club - Provizija sistema cca 3%
Activa Payment Gateway - Provizija sistema cca 2-3%

Bankart 3D Secure - Provizija sistema cca 3%

EON NULL - Provizija sistema cca 4,5 - 7,5%
EON Mega  POS - Provizija sistema cca 2,9 - 5,9%

Pri izbiri pla?ilnega sistema je pomembno predvsem pri kateri banki imate odprt poslovni ra?un. Saj so pri nekaterih ponudnikih poleg provizije potrebna pla?ila mese?ne uporabe sistema. Najbolje bo, ?e nas kontaktirate in bomo tako skupaj našli najbolj primerni sistem za vaše potrebe.

Implementacija pla?ilnega sistema pla?ila s klasi?no položnico

Strankam najbolj priljubljen na?in pla?ila je pla?ilo po položnici. Stranka si lahko natisne klasi?no položnico, jo doda na svoj kup vseh ostalih položnic, ter jo tudi pla?a. Omogo?ite torej svojim strankam pla?ilo po položnici, in vaš ban?ni ra?un se bo za?el hitreje polniti. Provizija je odvisna od strankine banke, govorimo pa o 0,20 - 1,00€.

Spletna trgovina VirtueMart

Predstavitev spletne trgovine

  • VirtueMart je odprto kodna rešitev, ki se uporablja skupaj z Joomla CMS aplikacijo.
  • Uporabnik mora izbrani artikel sprva poiskati, izbrati, dodati v košarico ter pla?ati znesek v ?im bolj teko?em, intuitivnem postopku, za katerega poskrbimo seveda mi.
  • Vse kar morate storiti je, da vpišete svoje izdelke in izberete na?in pla?ila, ki ga želite uporabiti.
  • Za vašo trgovino vam lahko ustvarimo dizajn, specializirani pa smo tudi za optimizacijo spletne trgovine, ki bo pove?ala vašo prodajo.
  • Za obojestransko zadovoljstvo pri nakupovanju preko interneta pa je potrebno upoštevati ve? dejavnikov.

Kaj bo GeminiStil storil, da bo vaša VirtueMart spletna trgovina za?ela z uporabo?

  • Namestili vam bomo najnovejšo stabilno razli?ico nakupovalnega vozi?ka z VirtueMart komponento
  • Namestili in skonfigurirali bomo vozi?ek, da bo primeren za vaše podjetje, ter ga lokalizirali v slovenski jezik
  • Ustvarili bomo kategorije za vaše izdelke
  • Optimiziral in naložil vam bomo prve slike proizvodov
  • Prilagodil bomo slog in VirtueMart module, da bodo ustrezali vaši strani
  • Oblikovali in razvili bomo prilagojene VirtueMart flypage predloge za brskanje (izgled in ob?utek)
  • Ustvarili bomo po meri narejene ikone za nakupovanje z VirtueMart košarico
  • Konfigurirali bomo možnosti pla?ila za kreditne kartice, paypal ali Google Checkout
  • Konfigurirali bomo možnosti za poštnino

Kaj vklju?uje osnovni vzdrževalni paket?

  • aplikacijo (program) za izgradnjo, vodenje in vzdrževanje spletne trgovine
  • spletno gostovanje z 1 GB prostora na strežniku
  • vnos do vklju?no 50 artiklov z možnostjo samodejnega dodajanja proizvodov
  • samostojno upravljanje z HTML vsebinami (o podjetju, prodajni pogoji..)
  • kontaktne maske za pošiljanje povpraševanj
  • modul za dodatna polja artikla
  • modul za dodatne slike (dodate lahko neomejeno število dodatnih slik)
  • modul za prikaz filtrov
  • modul zadnjih obiskanih artiklov
  • upravljavec z datotekami (file manager)
  • modul za koli?inski popust
  • spletna trgovina v enem jeziku

Izdelki / Kategorije

  • Dodate lahko neomejeno število izdelkov in kategorij
  • Se lahko uporabljajo tudi za prikaz v katalogu (brez zna?ilnosti vozi?ka)
  • Neomejeno globina kategorij / podkategorij (proizvod je mogo?e uvrstiti v ve? kategori)
  • Poljubna razvrstitev kategorij
  • Prodajate lahko digitalne izdelke, kot so MP3, Predloge, video posnetke in programsko opremo
  • Dodate lahko sli?ico in sliko polne velikosti za vsak izdelek, preko svojega brskalnika
  • Dodate lahko razli?ne atribute kot so velikost ali barva vašega izdelka
  • Uporabite lahko popust na izdelke (odstotek / skupaj, ?asovno omejeno ali ne)
  • Prikaz podrobnosti in slike za vsak izdelek
  • CSV nalaganje, (CSV uvoz & izvoz)
  • Urejanje ravni zalog za proizvode
  • Samodejno obveš?anje kupcev, ko je izdelek ponovno na zalogi
  • Proizvodom lahko izpostavite posebne lastnosti

Skupine kupcev / urejanje uporabnikov

  • Dodate lahko kupce in jih razdelite v razli?ne skupine
  • Globalne skupine in popusti
  • Izdelku lahko dodate razli?ne cene, glede na skupino kupca ali koli?inski razpon
  • Za posebne skupine uporabnikov lahko omejite "Prikaz cene"
  • Urejanje uporabnikov: uporabnika lahko dodelite razli?nim skupinam, kot so "admin", "storeadmin", "kupec" ali "demo", da se omogo?i upravljanje z drugimi uporabniki

Preprosta konfiguracija / spreminjanje

  • Urejajte vašo trgovino preko enostavnega in popolnoma Joomla integriranega vmesnika
  • Stran prikazuje vašo dnevno statistiko trgovine: Povzetek z "številom strank", "število naro?il", "5 najnovejših strank" in tako naprej
  • Možnost urejanja spletne trgovine iz ospredja ( brez potrebe za prijavo v zaledje administracije)
  • Globalna cena / prikaz valute
  • Predloge za prikaz proizvoda
  • Možnost razširitve trgovine z dodatnimi moduli in funkcijami
  • Možnost urejanja razli?nih valut, držav

Dostava / poštnina

  • Kupci lahko dodajo razli?ne naslove za dostavo
  • Možno je nastaviti razli?no ceno za poštnino

Dav?ne stopnje

  • Cene izdelkov je mogo?e prikazati, "vklju?no z davki" ali ne (dolo?enih za vsako skupino kupcev)
  • Konfiguracija naslova dostave, ki temelji na izra?unu davka (ZDA, EU in UK davki).
  • Možnost brez dav?nih stopenj

Pla?ila

  • PayPal Slovenija omogo?a varno pla?evanje in sprejem pla?il

PayPal.com je ponudnik varnega e-pla?evanja s kreditnimi karticami. Predstavlja možnost pla?evanja za stranke slovenskih spletnih trgovin in posameznike. Storitev, ki zagotavlja varno online pla?evanje v realnem ?asu (online avtorizacije pla?ilnih, kreditnih kartic), je dostopna tudi v Sloveniji.

PayPal je podjetje (v lasti eBaya) ki se uporablja za anonimno, hitro in varno poslovanje - online pla?ila in sprejem pla?il na ebay-u, Amazon in drugih internetnih trgovinah.

Kaj morate narediti, da bodo vaše stranke lahko pla?evale na vaši spletni trgovini s pomo?jo PayPal-a?
Kliknite na povezavo in sledite korakom.

  • Pla?ilo po povzetju

Na?in pla?evanja po povzetju je že stalnica med pla?ili in je zagotovo bolj popularnimi na?in pla?ila. Stranka po opravljenem nakupu na dom (od podjetij, ki vozijo pakete - UPS, Pošta Slovenije, GLS, TNT) dobijo paket in ga pla?ajo z gotovino dostavljavcu.

  • Pla?ilo na teko?i ra?un spletne trgovine (pla?ilo po predra?unu)

Omejeni na?in pla?ila je pri internetnih trgovinah stalnica že od za?etka in poleg pla?ila po povzetju najbolj razširjeno pla?evanje. Obi?ajno kupci pri novi spletni trgovini zaradi nezaupanja ne želijo vnesti podatkov svoje kreditne kartice, zato pla?ilo izvedejo na podlagi predra?una preko svoje spletne banke. Pri kasnejših nakupih, ko trgovino že poznajo in ji zaupajo, pa obi?ajno že uporabijo pla?ilni sistem za avtorizacijo kreditne kartice.

  • Uporaba varne SSL enkripcije (128-bit) z Shared SLL
  • Sposobnost procesiranja in obdelave kreditne kartice v živo

Podprti ponudniki pla?ilnih storitev

  • Google Checkout
  • Paypal Express
  • PayPal
  • Protx
  • Paymate
  • NoChex
  • WorldPay "IPN"
  • PayMeNow
  • eCheck.net
  • eWay (XML transakcije)
  • eProcessingNetwork
  • authorize.net
  • 2Checkout

in še ve? ...

Procesiranje naro?ila

  • Kompletno vodenje naro?ila
  • Samodejno obveš?anje vaše stranke, ko se stanje naro?ila spremeni
  • Glej, kdo je naro?il: IP naslov se shrani
  • Spreminjanje statusa naro?ila

Koristne funkcije za stranke

  • Naj vaše stranke preprosto iš?ejo izdelke z pomo?jo iskanja
  • Kupci lahko vidijo v kakšnem ?asu bo izdelek obi?ajno prispel na strani z podrobnostmi izdelkov (z lepimi slikami!)
  • Kupci lahko upravljajo svoje uporabniške ra?une
  • Kupec lahko gleda vsa svoja naro?ila (in podrobnosti)
  • Potrditev naro?ila je poslana kupcu in lastniku trgovine

Joomla! Povezovanje

  • Registracija je samodejna ob zaklju?ku naro?ila (registracija je potrebna za nakup predmetov)
  • Popolna vklju?itev postavitve z Joomla! CSS standardi stilov
  • Enostavna inštalacija / odstranitev z Joomle

VirtueMart moduli

  • Ti moduli izboljšajo nakupovalno izkušnjo za trgovino VirtueMart, vsi se enostavno dodajo v vašo trgovino.
  • Zadnji izdelki
  • Mini košarica
  • Naklju?ni izdelki
  • Izbrani izdelki
  • Drevesne kategorije produktov

 

Izdelava spletnega kataloga

Spletni katalogi so vedno bolj priljubljena oblika predstavitve izdelkov najrazli?nejših vrst. Ker vedno ve? uporabnikov uporablja internet vsak dan, lahko tako nagovorite ve? potencialnih kupcev z veliko manjšimi stroški kot pa tiskana verzija kataloga. Spletni katalog omogo?a tudi interakcijo z uporabnikom, kar lahko s pridom izkoristite in izboljšate prodajne rezultate. Potencialnim kupcem pa omogo?a poenostavitev iskanja informacij in odlo?anje o nakupu.

 

Uporaba piškotkov na www.geministil.si

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se shranijo na napravo s katero dostopate do spletne strani. Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletne strani in so bili že nameš?eni, nekateri pa nam omogo?ajo zagotoviti boljšo izkušnjo ob pregledovanju spletne strani, služijo boljšemu delovanju spletne strani ter omogo?ajo deljenje vsebin na družabnih omrežjih in spremljanje statistike obiska strani, ter anonimno spremljanje uporabe spletne strani.

Z obiskom in uporabo spletne strani se strinjate s piškotki. V kolikor se s tem ne strinjate, stran morda ne bo delovala tako kot bi želeli.

Več informacij o namenu in uporabi spletnih piškotkov, ter skladnosti z direktivo EU o piškotkih, lahko preberete tukaj.

Ali sprejmete uporabo piškotkov?

EU Cookie Directive Module Information